Dům č.p. 4

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Jánské náměstí

word:
Přízemní, drobný dvoukřídlý objekt na nároží s hladkými průčelími. Severovýchodní průčelí má v levé předstupující části jedno okno, vpravo v ustupující části průčelí hlavní vstup. Přízemí je plochostropé, disposici tvoří dvě místnosti k nimž je přistavěna veranda.
Drobná zástavba z let mezi rokem 1873 a 1929 postavena zřejmě k hospodářským účelům. Roku 1937 zvýšeny stropy, provedena nová střecha, upraveny dva okenní otvory a vstup a nově vytvořena příčka mezi dvěma místnostmi tvořící bytovou jednotku.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973