Dům č.p. 5

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Českobrodská

word:
Přízemní dům s hladkým 5 osým průčelím do ulice. Bývalý hl. vstup v ose zazděn. Objekt má plochostropé přízemí a sklep kamenně valeně zaklenutý.
Dům barokního původu, na katastru z r. 1841 zachycen bez dvorního křídla. Novodobě adaptován.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973