Dům č.p. 6

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Českobrodská

word:
Přízemní dům s hladkými průčelími má klenutou černou kuchyň (valená klenba) s párem pětibokých výsečí, jinak je přízemí plochostropé. Sklep chybí.
Dům barokního původu s barokní valenou klenbou kuchyně, novodobě adaptován. Na katastru z r. 1841 zachycen.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973