Dům č.p. 11

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Českobrodská

word:
Přízemní objekt s hladkým dvouosým průčelím, hlavní vstup zezadu. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s uličním průčelím.
Přízemí je plochostropé.
Dům postaven spolu čp. 32 jako jediný objekt v druhé polovině minulého století, do roku 1873. Měl ještě levé dvorní křídlo. Po roce 1929 rozdělen na dvě čísla popisná. Z tohoto roku je zpráva o špatném stavebním stavu domu, jež hrozí ssesutím a nařízeno sboření domu. Kdy došlo k přestavbě domu není v archivu doloženo.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973