Dům č.p. 12

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Českobrodská 12

notes:
Rozhodnutím Okresního hejtmanství v Českém Brodě ze dne 27.5.1870 bylo Josefu Smutnému povoleno zřízení palírny hliněného zboží v č. p. 12 s podmínkou, že komín pece musí být opatřený lapačem jisker, a o dva sáhy převyšovat dům souseda.
V roce 1872 převzal hrnčírnu Josefa Smutného Alois Vondráček starší (1849 – 1910), syn hrnčířského mistra Františka Vondráčka z č. p. 33. Do roku 1904 tady vyráběl běžné hnědé, tzv. kamenné nádobí. Výrobky zřejmě neznačil.
V roce 1904 předal dílnu svému synovi - Aloisovi Vondráčkovi mladšímu (1875 – 1908). Ten přikoupil sousední továrnu na kamna Prokopa Karla Poláka v č. p. 237.

word:
K č.p. 12 patří dva objekty spojené úzkým a nízkým krčkem. Objekt orientovaný blíže k hlavnímu křídlu domu č.p. 237 je přízemní s podkrovím s hladkými průčelími. Průčelí obrácené k č. p. 237 má zleva okno, vstup a okno. Objekt je plochostropý, nepodsklepený.
Stavení více na sever patřící k č.p. 12 je přízemní s hladkými průčelími a pultovou střechou. Při západním průčelí je přistavěno zádveří, po stranách jsou okna. Stropy tvoří tři klenby segmentové. Malý sklípek je zaklenut cihelným segmentem.
Jeden objekt patřící k č.p. 12 jihozápadně položený oproti druhému je pravděpodobně až klasicistního původu. Na katastru z roku 1841 zakreslen v stávajícím rozsahu. Novodobě zřízeno podkroví a dům adaptován. Roku 1939 upraveny otvory oken a dveří. Objekt stojící na severovýchod od popisovaného byl nově postaven někdy po roce 1929 jako chlév, přestavěn k obytným účelům v roce 1939.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973