Dům č.p. 16

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických

word:
Jednopatrový dům s hladkým průčelím v přízemí zleva dvě užší okna než následující dvě okna vpravo, zcela vpravo pak úzký vstup. V 1. patře je 5 oken. Na nároží je bosáž. Valbová střecha má hřeben rovnoběžný s průčelím do náměstí.
Přízemí je řešeno jako dvou trakt, schodiště umístěno v dvorním traktu. Hlavní vstup je z jižního průčelí do dvora . Prostory jsou zaklenuty segmentovými klenbami do eliptických pasů.
Patro je plochostropé.
Sklep v jihozápadním nároží je zaklenut valenou eliptickou klenbou cihelnou, vrcholnice rovnoběžné s jižním průčelím. Odtud vybíhá k severu úzká a krátká chodba zaklenutá segmentem a plackou a na ní navazuje malý sklípek valeně polokruhově cihelně zaklenutý.
Dům barokního původu, přestavěn v druhé polovině min. století, do roku 1873, kdy vznikly segmentové klenby do pasů a byla přeřešena disposice. Průčelí upravována v tomto století. Objekt ve dvoře orientovaný přibližně ve směru východ-západ je z let před 2 svět. válkou.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973