Dům č.p. 22

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických

word:
Dvoupatrový hlavní objekt s hladkým průčelím z roku 1940, kdy došlo k nástavbě 2. patra. Přízemí má zleva hlavní vstup v širokém segmentem zaklenutém otvoru bez šambrány, vlevo představené dřevěné výkladce se vstupy.
1. a 2. patro je pětiosé, uprostřed francouzské okno. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s hlavním průčelím.
Přízemí má vlevo disposice průjezd do dvora, zaklenutý v 1. traktu segmentovou klenbou prolomenou u vstupu párem plochých styčných pětibokých výsečí.
Za hlavním vstupem je vlevo v průjezdu studna. Při dvoře je průjezd zaklenut plackou. Schodiště do patra i sklepa přiléhá vpředu k pravé straně průjezdu.
Trakt do náměstí má valenou eliptickou klenbu s vrcholnicí rovnoběžnou s hlavním průčelím se dvěma páry styčných pětibokých výsečí. Dvorní trakt má v pokračování šířky schodiště užší prostor se segmentovou klenbou, dále vpravo dva prostory valeně polokruhově zaklenuté (vrcholnice kolmá k jižnímu průčelí).
Hlavní objekt je barokního původu, se zachovanými barokními klenbami v 1. a 2. traktu. V 17. století to byla maštal pro 47 koní. Na katastrální mapě z roku 1841 má šířku rovnající se šířce domu čp. 22 bez průjezdu a v jihovýchodním rohu je vybrán půdorys tak že je vytvořena dvoukřídlá disposice.
Při klasicistní přestavbě a snad i zvýšení domu o 1. patro došlo těsně po roce 1841. Tehdy byl dům rozšířen o průjezd na úkor čp. 21, vloženo schodiště do patra a vytvořen segmentově zaklenutý prostor v přízemí za schodištěm. Dvorní zástavba zachycená na katastru z roku 1841 byla zcela novodobě přestavěna.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973