Dům č.p. 28

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Kutnohorská 28

word:
Při ulici Kutnohorské je na jih od čp. 254 přízemní stavení orientované kolmo k ulici s průčelím z 2. poloviny minulého století. V přízemí jsou do ulice 3 okna v pásových šambránách s vrcholovým klenákem, v lichoběžníkovém střešním štítě jsou dvě okna stejně zdobena. Střecha s hřebenem kolmým k průčelí do ulice má do této ulice polovalbu. Průčelí z levého boku ze dvora je hladké zleva jsou zde 2 okna, hl. vstup a okno.
Přízemí je plochostropé.
Obytný objekt do ulice je klasicistního původu, upravován v druhé polovině minulého století.
Za obytným objektem při ul. Kutnohorské je průmyslový objekt s průčelím z roku 1914. Nad přízemím jsou nad sebou ocelová okna ve třech výškách. Stropy jsou dřevěné, trámové, poslední podlaží je otevřeno do krovu.
Od západní obvodové zdi přízemního obytného stavení při ulici do hloubky 16 metrů byl objekt postaven v roce 1914. Tehdy postaveno i dvoudílné křídlo vybíhající k jihu a lícující svým západním průčelím se západním průčelím křídla kolmého k ulici. V roce 1920 byla provedena nástavba 3 nadzemních podlaží nad křídlem kolmým k ulici. Nástavba byla provedena pro elektrický válcový mlýn. Roku 1922 sbořeno křídlo směřující k jihu a postaveno křídlo navazující na západní průčelí sbořeného křídla směrem k západu. V tomto křídle umístěna truhlárna a dílna. Toto křídlo opět prodlouženo roku 1954 pro zřízení pekárny. Roku 1922 bylo též prodlouženo na západ křídlo kolmé k ulici, kde byla v přízemí zřízena strojírna. Z roku 1928 je plán na zřízení pekárny v křídle kolmém k ulici.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973