Dům č.p. 32

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Českobrodská

word:
Přízemní domek s podkrovím do ulice v sedlové střeše s hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím. Průčelí do ulice je hladké, se dvěma okny, vstup z bočního průčelí vlevo.
Přízemí je plochostropé.
Dům postaven spolu s čp. 32 jako jediný objekt v druhé polovině minulého století do roku 1873. Měl ještě levé dvorní křídlo. Někdy po roce 1929 rozdělen na dvě popisná čísla.
Z tohoto roku je zpráva o špatném stavebním stavu domu, jež hrozí ssesutím. Roku 1940 objekt prakticky nově postaven, ze staršího zdiva zachována jen část jižní obvodové zdi a zdi sousedící s čp. 11.
Vyměněny stropy, krov a nosné i nenosné zdivo.
Adaptace z roku 1951 se týká zřízení okna ze stávajících dveří v pravé části dvouosého průčelí a hl. vstupu přemístěn levého bočního průčelí.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973