Pečecko (Pečecký region)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: _
address: _

word:
Pečecký region
Vzájemnou dohodou obcí bylo v roce 2000 založeno sdružení obcí Pečecký region, na jehož základě bylo o rok později, v roce 2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.ustaven Dobrovolný svazek obcí Pečecký region. Zakladatelských obcí bylo jedenáct, do současné doby stoupl jejich počet na patnáct.
Sídlem mikroregionu rozkládajícího se v Polabí východně od Prahy, jsou Pečky. Příznivé podmínky k tomu vytvořila jejich výhodná poloha v centru regionu a snadná dostupnost ze všech obcí regionu.
Nejvyšším orgánem svazku obcí je shromáždění starostů. Statutárním orgánem je předseda svazku a dva místopředsedové. Svazek obcí se rozkládá z větší části na území bývalého kolínského a z menší části na území nymburského okresu. Veřejnou správou přísluší svazek obcí do Středočeského kraje.
Dobrovolný svazek obcí sdružuje celkem 15 obcí:
Cerhenice, Dobřichov, Hořátev, Chotutice, Kostelní Lhota, Milčice, Nová Ves I, Pečky, Plaňany, Radim, Ratenice, Tatce, Velim, Vrbčany, Vrbová Lhota.