sídliště-hradiště

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Radim
address: _

notes:
výšinné opěvněné sídliště Na šancích, Na bojišti, archeologické nálezy