Dům č.p. 25, venkovská usedlost

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Krychnov (Kolín)
address: _

notes:
brána památkově chráněná