Výstavní síň Jednoty umělců výtvarných

date of exhibition, exhibition title
1945/10   Výstava výběru zachráněných obrazů a plastik ze sbírek musea Památníku osvobození,
1945/12/06 - 1945/12/30   Jan Hakl: Obrazy,