Vojenský kartografický ústav Harmanec (VKU)

city: Harmanec (Banská Bystrica)
address: Harmanec 13
ZIP: 976 03
www: www.vku.sk

notes:
Vojenský kartografický ústav
dříve jako státní podnik, od roku 2002 VKÚ, akciová spoločnosť