Krajský ústav státní památkové péče a ochrany přírody

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
address: _