Slatiňany

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Slatiňany (Chrudim)
address: _