Važec

Book
published, title (subtitle)
1932   Památce starého Važce
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1931   Tragedie dědiny
1931   Jak bylo ve Važci před požárem