Polanka nad Odrou

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Polanka nad Odrou, Ostrava (Ostrava-město)
address: _