Výzkumné ústavy generálního ředitelství Čs. závodů kovodělných a strojírenských

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: _
address: _