věž pro vědeckého pracovníka

Book
published, title (subtitle)
2004   Česká architektura a její přísnost (Padesát staveb 1989-2004)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2004   Alena Šrámková, věž pro vědeckého pracovníka v Košíku, Košík 67. 1993-1994