Dolní Lhota, Blansko (Blansko)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Dolní Lhota, Blansko (Blansko)
address: _