Odeon (Jan Fromek)

year of establishment: 1925
year of termination: 1949
city: Praha
address: _

notes:
Nakladatelství Odeon bylo založeno roku 1925 Janem Fromkem, původně knihkupcem, který se přátelil s mnoha osobnostmi československé meziválečné avantgardy. Na edičním plánu se tak spolupodíleli i Jindřich Honzl, Jindřich Štyrský nebo Vítězslav Nezval. Nejznámější vydávanou řadou byla Edice Odeon, vycházely v něm však i bibliofilie nebo speciální edice poezie. Pod značkou Odeonu byla tištěna i Revue Devětsilu (ReD), redigovaná Karlem Teigem, tvůrcem loga podniku a mnoha knižních obálek. Fromek významně podporoval i levicový tisk, jménem Odeon kryl například vydávání publikací Komunistické internacionály. Nakladatelství zaniklo v roce 1940, protože se Fromek musel z politických důvodů skrývat. Po válce se rozvedl a jeho manželka, která díky svému věnu umožňovala fungování nakladatelství, se pokušela vést podnik sama. Odeon zanikl znárodněním v roce 1949.
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Odeon_%28nakladatelstv%C3%AD%29, 2014/01/06)