Státní archiv v Terstu

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Terst
address: _