Výzkumný a zkušební letecký ústav

person, born
Toušek Václav, 28. 9. 1948