Saigon

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Saigon
address: _