Krnsko

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Krnsko (Mladá Boleslav)
address: _