Společnost J. Vrchlického

year of establishment: 1913
year of termination: 1940
city: Praha

notes:
Společnost Jaroslava Vrchlického Praha 1887–1940
Ustavující valná hromada společnosti se konala 4. června 1913 za předsednictví dr. Josefa Thomayera. Byly zvoleny dva odbory – literární, kterému předsedal Alois Jirásek, a muzejní a propagační, v jehož čele stál F. A. Šubrt. Cílem společnosti bylo šířit znalost Vrchlického děl doma i v zahraničí, zřídit a udržovat muzeum, pečovat o řádné a úplné vydávání jeho vědeckých a básnických děl a zpracovávat a zpřístupňovat jeho korespondenci. Muzeum Jaroslava Vrchlického bylo umístěno v roce 1922 v Klementinu a zároveň sem byla převezena i básníkova knihovna, která patřila podle jeho závěti České akademii věd a umění. Obě instituce sepsaly s Veřejnou a universitní knihovnou statut, podle kterého jí byly muzeum a knihovna svěřeny do opatrování, ale bylo zachováno původní vlastnictví. Správcem muzea se stal zaměstnanec Veřejné a universitní knihovny dr. Václav Brtník. Knihovna a muzeum byly v Klementinu až do roku 1941.
Fond tvoří jeden karton písemností, které se týkají správy spolku, členské základny, účetnictví, stavby pomníku J. Vrchlického, muzea a knihovny J. Vrchlického. Dále jsou zde Pamětní kniha muzea (1923–1940) a osobní písemnosti J. Vrchlického, mezi kterými je i 11 diplomů, převážně udělujících čestné členství v různých spolcích. K fondu je vyhotoven inventář a lístkový katalog.

Zdroj: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_archiv_nk.htm