Sněmovna lidu Federálního shromáždění (SL FS)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: _
address: _