Svojšovice

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Svojšovice

notes:
1400 - první zmínka o obci
Fürst, Josef Vlastimil - básník, dramatik
Popis Obec 4 km jižně od Říčan u Prahy. V historii nazývána též Sošovice - Písemná zpráva z r. 1382 (uváděn farář Mikuláš in Sessewiczich) se pravděpodobně týká spíše zaniklé obce Šešovice u Olšan. V r. 1400 patřila část obce Říčanským z Říčan, jiná část byla nejpozději od r. 1407 připojena ke statku Tehov. Během husitských válek byla celá obec zabrána kališníky a dána do zástavní držby postupně Kamarétům ze Žirovnice, Jetřichu Bořkovi z Miletínka a od r. 1454 vladykovi Zdeňku Kostkovi z Postupic na Hrádku nad Sázavou. Jeho potomci prodali r. 1513 statek Svojšovice Michalu Slavatovi z Chlumu, který jej připojil k panství Kostelec nad Černými lesy. Celé kostelecké panství po konfiskaci (v r. 1547) koupil od krále Jaroslav Smiřický ze Smiřic. Další část obce náležela v l. 1430-1547 ke statku Kamenice, po konfiskaci král prodal r. 1552 tuto část k panství Uhříněves. V r. 1579 rozšířil Jaroslav Smiřický svůj majetek o panství Uhříněves, tím byla obec Svojšovice majetkově sjednocena. Během třcetileté války byla obec částečně poničena, podle berního katastru z r. 1654 zde v té době byly dva poddanské statky osedlé a jeden pustý grunt. Od r. 1850 byly Svojšovice uváděny jako osada obce Otice, od r. 1980 jsou správou připojeny k obci Strančice. - Na návsi dnes stojí zvonička z r. 1882. - K významným osobnostem obce patří např. básník a dramatik Josef Vlastimil Fürst, který zde půsovil jako úředník zemědělské nemocenské pojišťovny.
zdroj - www.svkkl.cz