Literárněvědná společnost při Akademii věd České republiky

year of establishment: 0
year of termination: 0