Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér užité grafiky

person, born
Lander Richard, 13. 6. 1904