Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)