Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu

city: Vratislav (Wrocław, Breslau)