Škola umeleckého priemyslu

city: Kremnica (Žiar nad Hronom)
address: _