Dômens Konstskola och Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet

city: Göteborg (Gothenburg)