Galéria hlavného mesta Bratislavy

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1972   František Studený: Z tvorby 1938/48
1973   Ján Želibský: Z mojej tvorby
1975   Juraj Krén: Môj sviatočný deň
1975   Milan Gašpar: Smalty
1975   František Kudláč: Horizonty človeka
1975   Bratislava v dielach Hermana Kvasnicu
1975   30 rokov slobodnej Bratislavy vo fotografii Ladislava Noela
1976   Elvíra Antalová: Stromy a slnko
1976   Michal Jakabčic: Obrazy
1976   Milan Mravec: Obrazy
1976   Martin Tvrdoň: Rok pri Dunaji
1977   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977
1977   Eugénia Lehotská: Ilustrácie
1977   Dušan Kuzma: Architektonická tvorba, výtvarná tvorba
1977   Josef Kilian: Obrazy
1978   Julián Filo: Obrazy 1972 - 77
1978   Záboj Bohuslav Kuľhavý: Obrazy krajiny
1978   Martin Martinček: Hora a horské bystriny
1978   Vladimír Môťovský: Sochy
1979   Eduard Antal: Premeny krajiny
1982   Ignác Bizmayer: Keramika
1982   Stano Dusík: Z tvorby 1971 - 1981
1983   Sochár Viktor Tilgner (1844 - 1896) (100 rokov daru autora rodnému mestu)
1984   Július Nemčík
1984   Fotografie Ireny Blühovej
1985   Albín Brunovský
1987   Róbert Brun: Monológy & rozhovory
1987   Dušan Kuzma: Výber z tvorby
1987   Správa z krajiny OZ (Výstava Ondreja Zimku)
1988   Kompánek
1988   Nikolaj Feďkovič: Obrazy s príbehmi
1988   Jerzy Duda-Gracz
1988   Mária Želibská-Vanči
1988   Štefan Makara: Poézia rodného kraja
1989   Štefan Gerstner: Krajiny
1989   Pavel Janek: Výber z fotografickej tvorby
1989   Vladislav Rostoka: Typo-grafika 9
1990   Julián Filo
1991   Palko - Retrospektíva
1991   Zdena Fibichová: Sochy...kresby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Bernardína Lunterová, Libuša Čtveráková: Keramika
1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia)
1988   Ľubomír Blecha: Sklo, Miloš Urbásek: Pastely
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2017   Karol Baron: Obrazy, kresby 1964-1969
Book
published, title (subtitle)
2012   Koloman Sokol (100 nepublikovaných diel / Unpublished Works)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1986   Elvíra Antalová: Obrazy
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1983   Dušan Kállay: Obrazy, grafiky, ilustrácie
1987   Eugénia Lehotská: Portréty a krajiny