Národní technické muzeum

Picture
published, author, title (subtitle)
1938   Kamil Lhoták,Vznášející se balon
1940   Kamil Lhoták,Vysoká kola