Světice

city: Světice

notes:
1487 - první zmínka o obci
Popis Obec asi 3 km od jihovýchodní hranice hlavního města Prahy, 2 km jižně od Říčan, na železniční trati Praha-České Budějovice. - Nadmořská výška: asi 380 m. - První zmínka o obci pochází z r. 1487 v souvislosti s Janem Knejzlíkem ze Světic. V l. 1513-1543 byly Světice připojeny k panství Kostelec nad Černými lesy, v držení Jaroslava Smiřického ze Smiřic, potom Slavatů z Chlumu a Košumberka. Pro účast ve stavovském povstání v r. 1547 bylo Diviši Slavatovi černokostelecké panství zkonfiskováno a r. 1558 Královskou komorou prodáno Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, pozdějšímu dvorskému maršálkovi. Po bitvě na Bílé hoře v r. 1620 získal panství Albrecht z Valdštejna, který je v r. 1622 prodal knížeti Karlu z Lichtenštejna. Jeho rodu patřilo černokostelecké panství až do konce feudalismu. Během třicetileté války byly Světice okolo r. 1635 zcela vypleněny, život sem začal vracet až počátkem 18. stol. V první polovině 19. stol. byly Světice spolu s osadou Menčice správně připojeny ke katastrální obci Všestary. - Obec Světice je členem Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj.
zdroj - www.svkkl.cz