Latvijas PSR Mākslas muzejs

city: Riga
address: _