Technische Universität Wien (TU Wien)

year of establishment: 1975
city: Vídeň (Wien)
address: Karlsplatz 13
ZIP: 1040 Wien
www: www.tuwien.ac.at

notes:
vše připsáno k Technische Universität - 27549
1815 – 1872 k.k. Polytechnisches Institut - 31123
1872 - 1975 Technische Hochschule - 29770
1975 - Technische Universität - 27549