Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér malby profesora Pavla Nešlehy

city: Praha
address: _