Institut informatiky - Vyšší odborná škola, s.r.o.

city: Praha
address: Radlická 591/115, objekt A5
ZIP: 158 00
phone: 257 311 119
www: www.iivos.cz

notes:
IČ: 60489669
DIČ: CZ60489669
Bankovní spojení - Česká spořitelna a.s.: 1930113399 / 0800
IBAN: CZ11 0800 0000 0019 3011 3399
BIC: GIBACZPX
-
Naše cíle
Institut informatiky, založený společností Syntea software group a.s., si klade za cíl:
* připravit kvalifikované absolventy oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) do praxe
* vzdělávat absolventy k uplatnění ve společnosti Syntea, jejíž dobré jméno a postavení chce Institut posilovat
* společnost Syntea má dlouhodobý záměr vybudovat Vzdělávací a inovační centrum (VIC) v Praze 13
Naše plusy
* máme osobní a přátelský přístup ke studentovi - známe všechny naše studenty jménem!
* studenti během studia získávají certifikáty CISCO a Oracle
* moderní vybavení tříd a efektivní výukové materiály
* výuku vedou kvalifikovaní odborníci z oboru ICT
* předměty reflektují poptávku na trhu práce
* klademe důraz na rozšíření jazykových schopností v anglickém jazyce
* půlroční praxe v renomovaných ICT firmách
* studenti mají přístup k internetu v celém areálu přes WI-FI
* mobilní výuka na zimních a letních kurzech
* příjemné prostředí školy vedle Prokopského údolí
* studentům je k dispozici japonská zahrada a to jak k výuce při teplém počasí (WI-FI dosahuje i tam), tak k pořádání pikniků
* organizujeme pro studenty různé akce, např. cyklistické, lyžařské, vodácké kurzy nebo časté grilování
Jak to dokážeme
1. Založili jsme Institut informatiky - hlavním smyslem je připravovat špičkové odborníky pro budoucí praxi vybavené nejnovějšími poznatky a znalostmi z oblasti informačních technologií.
2. Od roku 2005 postupně rozvíjíme systém rekvalifikačních a specializovaných IT kurzů.
3. V roce 2006/2007 začíná Institut informatiky - Vyšší odborná škola (akreditovaná MŠMT ČR) nabízet tříleté denní studium Informační technologie zakončené absolutoriem.
4. V lednu 2007 jsme se stali Lokální akademií v rámci programu CISCO NETWORKING ACADEMY a naši studenti získávají cerifikáty CCNA 1-4, tedy Cisco Certified Network Associate. Naším cílem je ještě více zvýšit cenu absolventů Institutu informatiky na trhu práce. V říjnu 2007 v naší škole proběhlo slavnostní otevření CISCO NETWORKING ACADEMY.
5. V dubnu 2007 jsme získali akreditaci pro dálkové studium.
6. V září 2008 jsme úspěšně otevřeli 3,5leté dálkové studium Informačních technologií, o které je obrovský zájem.
7. V říjnu 2008 jsme navázali spolupráci se společností Oracle v rámci Oracle Academy. Díky této spolupráci získal Institut informatiky možnost využívat vývojové nástroje Oracle Database a Oracle Application Server pro výukové účely až na dvou platformách. Učitelé získali v rámci spolupráce možnost rozvíjet své technické znalosti a zkušenosti díky pravidelnému proškolování a přístupu k nejnovějším produktům Oracle. V rámci studia naši studenti získávají titul Oracle Certified Associate, což je první stupeň kariérní certifikace Oracle. Tento titul poskytuje konkurenční výhodu na pracovním trhu.
8. V horizontu 3 až 5 let bychom chtěli dosáhnout propojení výzkumu a vývoje, školy a praxe, a to v prostorách plánované novostavby Vzdělávacího a inovačního centra Lužiny v Praze 13.
9. Do budoucnosti počítáme se vznikem personální agentury, která bude doporučovat experty v oboru ICT jednotlivým firmám podle jejich konkrétních požadavků a potřeb a současně pomáhat absolventům školy při hledání odpovídajícího uplatnění na trhu práce.
Uplatnění absolventů
Informační a komunikační technologie dnes zasahují takřka do každé oblasti lidské činnosti. Jejich hlavní role spočívá v podpoře a zjednodušení procesů komunikace, plánování, řízení či rozhodování.
Poptávka po vynikajících odbornících na poli ICT v současnosti výrazně převyšuje nabídku. Bohužel však současní absolventi vysokých škol oboru informatiky neodpovídají požadavkům, a to nejen co se týče kvantity, ale především kvalitou jejich praktické připravenosti do zaměstnání. Navíc vysoké školy často kladou větší důraz na teoretické znalosti v oboru, které ovšem nezastoupí potřebné praktické znalosti a dovednosti.
Absolvent Institutu informatiky, ať již Vyšší odborné školy, nebo kurzů a školení, bude v první řadě kvalitním informatikem s bohatými praktickými zkušenostmi. Navíc bude vybaven dostatečnými teoretickými znalostmi z navazujících oborů: ekonomie, řízení, práva, angličtiny – „ICT esperanta“.
Vize do budoucnosti
Zřizovatel Insitutu informatiky a majitel úspěšné softwarové firmy Syntea software group a.s., Ing. Jiří Kamenický, neočekává rychlou ekonomickou návratnost projektu. Dlouhodobě počítá s vyrovnaným hospodařením a eventuální výnosy hodlá reinvestovat do zvyšování kvality výuky a do takzvaného „inovačního inkubátoru“, který by měl vést k dalšímu urychlování výzkumu a vývoje na poli ICT a zpestření výuky studentům Institutu informatiky.
zdroj - www.iivos.cz