Knihtiskárna Mamert Knapp

year of establishment: 1881
year of termination: 1950
city: Praha
address: Karlín (Praha), Královská třída (dnes Sokolovská) 129/50

notes:
Roku 1866 vystoupil Mamert Knapp od firmy I. L. Kober a s ředitelem Kobrovy tiskárny Josefem Mikulášem (Boleslavským) založili novou firmu pod názvem Mikuláš a Knapp, knihkupectví, knihtiskárna, litografie, nakladatelství a knihařství v Karlíně.
Firma Mikuláš a Knapp vydávala například známé Besedy mládeže, Divadelního ochotníka, Nejedlého Školu
na housle a mnoho jiných, významných publikací.
V roce 1881 se společníci v přátelské dohodě rozešli a Mamert Knapp dále působil sám pod firmou M.
Knapp. Méně úspěšný Mikuláš, v jehož majetku zůstala tiskárna, působil jen do roku 1883, kdy byl jeho závod prodán v dražbě. M. Knapp pokračoval samostatně nejprve jako knihkupec a nakladatel a roku 1884 připojil i tiskárnu. Sbírku Besedy mládeže vydával divadlo a Žertovné divadelní hry. Sám byl dobrým hudebníkem, zpíval, hrál na housle, violu, piano a flétnu, a proto měl i k tomuto odvětví vztahy a vydal mnoho cenných hudebnin rázu vážného i humorného.
V roce 1896 zemřel. Na jeho místo nastoupili zcela mladí synové, 22 letý František (1874–1919) a 21 letý Václav (1875–1941). Roku 1903 zakoupili vlastní dům na tehdejší Královské (dnes Sokolovské) třídě čp. 129/50, přikoupili nové knihtiskařské stroje a snažili se docílit nejlepšího výsledku
v barevné reprodukci. To se jim také podařilo a závod docílil nejlepších výsledků v tříbarevném knihtisku. V roce 1918 založila firma pobočný, nakladatelský závod Zora, kterému stál v čele Bedřich Šaloun, všestranný literát a bratr známého mistra sochaře Ladislava Šalouna. Zora působila v budově
firmy M.Knapp do roku 1933, kdy po Šalounově smrti opět splynula s mateřskou firmou.