Státní pedagogická akademie při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

city: Praha
address: _