Galerie v předsálí

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Galerie v předsálí Kulturního střediska Města Blanska
2015   Blansko. Víc umění, než byste čekali (Galerie v předsálí 1982-1991)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1995   Galerie v předsálí Kulturního střediska Města Blanska vznikla...
1995   Roky v předsálí
1995   Do Blanska jsme jezdili rádi...
1995   Rozpomenutí
Master's Thesis
published, title (subtitle)
2013   Historie Galerie v Předsálí 1982 - 1991