Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky výtvarného umenia

city: Trnava (Trnava)
address: Priemyselná 4
ZIP: 918 43
e-mail: kpvu@truni.sk