Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Book
published, title (subtitle)
1992   Dvanáct zastavení (Vzpomínky opata břevnovského kláštera)
1992   Dvanáct zastavení (Vzpomínky opata břevnovského kláštera)
1999   Léta 1938/1945 (Válečné vzpomínky)
2007   Návraty paměti (Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze)