Tsukuba daigaku / University of Tsukuba

city: Tsukuba
address: Ibaraki, Kanto

notes:
prefektura Ibaraki, kanton Kanto