Lidové nakladatelství v Praze, společnost s r. o.

city: Praha
address: Jungmannova třída čís. 21, Praha II