Galeria Kościelak

year of establishment: 2006
city: Vratislav (Wrocław)
address: Jatki 12-13, 50-111 Wrocław

notes:
Galeria Sztuki Współczesnej Elżbiety Kościelak / Galerie současného umění